Workshopit

Sustainable and smart use of Arctic sea

Työpajankuvaus

Aihe: Meritekniikka ja arktinen tekniikka

Työpajassa pohditaan merenkulkualan ja meriekosysteemimme kestävän kehityksen tavoitteita ja etsitään ratkaisuja näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Työpajassa keskitytään meriekosysteemimme kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tavoitteena on määritellä yhdessä tulevaisuuden merenkulkualan asiantuntijoiden tarvitsemat tiedot, taidot ja koulutus.  Kehitämme myös uusia ideoita siitä, miten uudet digitaaliset teknologiat, kuten tekoäly ja robotiikka, voivat auttaa luomaan tulevaisuuden kestävää ja älykästä meriekosysteemin. 
Tavoitteena on pohtia erilaisia keinoja saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, kuten merenkulun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.
Kartoitamme työpajassa tämänhetkisiä maailmanlaajuisia haasteita ja analysoimme, miten nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan uusien merenkulkualan ammattinimikkeiden avulla.

Järjestäjä: Jani Romanoff ja Jukka Tuhkuri
Workshopin kieli: Kaksikielinen (Suomi/Englanti)
Sijainti: Konetekniikka 1 (Otakaari 4), 201
Klo: 14:45-16:15

Workshopin osallistujien enimmäismäärä on 15 henkilöä.

Share
URL copied!