Demosessio

Pikamuodista kohti kestävämpää tulevaisuutta

Demon järjestää Valmet, joka on virallinen 2023 Shaking up Tech -tapahtuman sponsori

Valmet

Tekstiilit ovat oleellinen osa jokapäiväistä elämäämme

Huonona puolena on, että tuotantoketju aiheuttaa ekologisia haasteita ja useimmat tekstiilituoteet päätyvät jätteeksi. Kuluttajat ympäri maailmaa vaativat kestävämpiä ja eettisempiä tekstiilejä. Tule mukaan kuulemaan, millaisen roolin Valmet haluaa ottaa tämän haasteen ratkaisemisessa nykyisten ja uusien teknologioiden avulla. 

Esittelijät: Heli Kangas, Hanna Alarotu
Yritys: Valmet

Share
URL copied!