Mistä on kyse?

Vuoden 2018 Shaking up Tech -tapahtuman sykemittarityöpajassa osallistujat kokoamassa sykemittaria. Kuva: Mikko Raskinen

Yliopistot haluavat Shaking up Tech -tapahtumalla tarjota monipuolisen käsityksen tekniikasta alana ja uravalintana. Tavoitteena on myös osoittaa, että nuorilla naisilla ja sukupuolivähemmistöjen edustajilla on enemmän kuin riittävästi osaamista ja taitoja alan opiskeluun. Tapahtuman yhteistyökumppaneina on joukko yrityksiä, joilla on sama tavoite. Tekniikka on tulevaisuuden ala, joka tarvitsee erilaisia ihmisiä haastamaan alaa ja ajattelemaan uudella tavalla. Erilaiset ideat ja monipuoliset tiimit johtavat parempiin tuloksiin ja se on avain kestävään menestykseen ja hyvään toimintaympäristöön.

Shaking up Tech –tapahtuman tavoitteena on ravistella ennakkoluuloja ja tarjota käytännön esimerkkejä teknillisestä alasta ja sen mahdollisuuksista vaikuttaa maailmaan.

Vuoden 2018 yksipäiväinen tapahtuma toimi pilottina Aalto-yliopiston laajemmalle hankkeelle, jonka tavoitteena on rohkaista nuoria naisia hakemaan tekniikan alalle opiskelemaan. Nyt tapahtuma järjestetään vuosittain yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa. Pitkäjänteisen toiminnan kautta pyrimme tasapainottamaan sekä tekniikan alalle hakevien, että sieltä valmistuvien diplomi-insinöörien sukupuolijakaumaa.

Shaking up Tech infografiikka

Tekniikan ala on Suomessa poikkeuksellisen sukupuolittunut

Jako miesten ja naisten aloihin on Suomessa muihin EU-maihin verrattuna poikkeuksellisen jyrkkä. Vain joka viides yliopiston diplomi-insinööriopiskelijoista ja tekniikan korkeakoulujen professoreista on naisia.
Vastaavasti teknologiayrityksissä työskentelevistä on naisia noin viidennes, vuonna 2019 tarkka määrä oli 22 % [1]. Päättävissä asemissa naisten osuus on vielä pienempi: esimerkiksi pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista vain 7,5 % on naisia [2].

Terveystekniikkaa, avaruustiedettä…

…kestävää kehitystä, mobiilisovellussuunnittelua, yritysmaailman johtotehtäviä! Yliopistoista valmistuu opiskelijoita yli 100 eri erikoistumisvaihtoehdosta. Tekniikan alan osaajat luovat tulevaisuuden tuotteita ja palveluja. Naisten osuuden lisääminen tässä joukossa on meidän kaikkien etu: erilaisista ihmisistä koostuvat ryhmät osaavat tarkastella ongelmia eri näkökulmista ja kehittää parempia ratkaisuja [3,4]. Osaavia naisia tarvitaan päättäviin asemiin – näihin tekniikan ala antaa parhaat mahdolliset valmiudet!

Suomalaiset tytöt maailman huipulla

Tiesitkö, että maailman laajuisesti suomalaiset tytöt ovat PISA-tutkimuksen mukaan toiseksi parhaita matematiikan ja luonnontieteiden osaajia[5]? Loistavat valmiudet tekniikan alalle on siis olemassa! Saman tutkimuksen mukaan suomalaiset tytöt ovat kuitenkin vähiten kiinnostuneita tekniikasta ja luonnontieteistä uravalintana [5]. Microsoftin tekemän kyselytutkimuksen mukaan kiinnostuksen puute johtuu erityisesti käytännönläheisen kokemuksen puutteesta, epävarmuudesta tekniikan ja luonnontieteiden alan merkityksellisyydestä ja oletuksesta, että pojat ovat parempia näillä aloilla [6].

[1] Teknologiateollisuus 24.8.2020, [2] Tilastokeskus 2018, www.stat.fi
[3] Nature 2014, 513, 305, [4] PNAS 2017, 114 (8), 1740
[5] PISA 2015, [6] Microsoft 2017, Why don’t European girls like science or technology?

Share
URL copied!