Messut

Messut

Messuilla on mahdollisuus kohdata yliopistojen tekniikan eri opintoalojen opiskelijoita ja tekniikan alalla työllistäviä yrityksiä.

Shaking up Tech fair

Messuilla esittäytyy myös mm. yhdistyksiä ja etujärjestöjä kuten TEK, Energiateollisuus, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus.

Tekniikan akateemiset TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneiden sekä näiden alojen opiskelijoiden ammattijärjestö. Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen.  Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset edustavat kattavasti elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, tietotekniikkaa sekä suunnittelu- ja konsultointialaa.

Aalto-yliopiston messujen pääyhteistyökumppani on Enfuce"Enfuce is the forerunner in the fast-moving fintech world, revolutionising payments for fintechs, banks and merchants since day one."

Share
URL copied!