Demosessio

Rakennetun ympäristön kriisipeli

Demon järjestää Insinöörin korkeakoulun kiinteistätalous -tutkimusryhmä
The crisis game

Tule tutkailemaan kriisien vaikutuksia maailmaamme!

Rakennettuun ympäristöön kohdistuu monia erilaisia vaikutteita, minkä vuoksi aihetta on usein syytä lähestyä systeemisesti ja poikkitieteellisesti – miksei samalla hauskasti! Peli kuvaa rakennetun ympäristön moniulotteisuutta ja kompleksisuutta erityisesti kriisien näkökulmasta. 

Esittelijä: Nele Korhonen, Aino Ruohola, Sirpa Nieminen
Tutkimusryhmä: Kiinteistötalous
Laitos: Rakennettu ympäristö

Share
URL copied!