Puhujat

Anna LaValle, Oulun yliopisto

Luennoitsija

"Ottakaa aikaa tutustua itseenne ja siihen, mikä teitä todella kiinnostaa. Kun olette löytäneet intohimonne, pyrkikää väsymättömästi tavoittelemaan niitä ylä- ja alamäkien läpi."

Anna LaValle

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit tähän vaihtoehtoon?

Käydessäni Ukrainassa lukiota ja yliopisto-opintoja keskityin pääasiassa matematiikkaan. Tuona aikana kirjoitimme yhdessä äitini kanssa matematiikan oppikirjoja joita otettiin laajalti käyttöön lukioissa eri puolilla Venäjää ja Ukrainaa ja joita myytiin miljoonia kappaleita. Vuosia myöhemmin suoritin tietotekniikan tohtorin tutkinnon Illinoisin yliopistossa. Tutkimukseni oli robotiikkaa. Miksi robotiikka? Koska siinä yhdistyvät matematiikka ja käytännön sovellukset. Kyse on siitä, että asiat saadaan liikkumaan ja toimimaan todellisessa maailmassa; se oli kuin matematiikan tuomista eloon, ja se oli minusta kiehtovaa!

Mikä oli ensimmäinen työpaikkasi valmistumisen jälkeen? Miten päädyit siitä nykyiseen työhösi?

Kun olin valmistunut tohtoriksi tietojenkäsittelytieteestä Illinoisin yliopistosta vuonna 2008, aloitin opetuksen professorina samalla osastolla. Samoihin aikoihin sain myös loistavan tilaisuuden liittyä ja työskennellä tutkijana Oculus VR:ssä vuosina 2012-2014.
Työskentely Oculus VR:ssä sen alkuaikoina oli merkittävä hetki urallani. Pääsin osaksi tiimiä, joka kehitti alkuperäisen Oculus Rift-headsetin, joka taas käynnisti kuluttajahintaisten VR-lasien buumin maailmanlaajuisesti!  Tuona aikana tein isoja osuuksia pään liikkeenseurantaan liittyvien menetelmien kehittämisessä ja kirjoitin Oculus Riftissä käytettävät keskeiset matemaattiset ohjelmistot. Työ Oculuksella antoi minulle mahdollisuuden soveltaa akateemisella urallani hankittua osaamista VR-teknologian tosielämän sovelluksiin ja loi sillan koulussa oppimani matemaattisen pohjan ja alan töiden välillä.
Näiden kokemusten jälkeen intohimoni opettamista kohtaan on vain vahvistunut. Nyt opettajana olen innostunut jakamaan tätä tietoa oppilaideni kanssa ja toivon, että he löytävät teknologian maailmasta yhtä paljon iloa ja inspiraatiota kuin minä.

Mikä on parasta työssäsi?

Nautin todella työskentelystä oppilaiden kanssa. Minulle on palkitsevaa opettaa ja ohjata erilaisia taustoja ja kokemuksia omaavia opiskelijoita. Parasta on nähdä heidän kasvunsa ja menestyksensä. Kun näen opiskelijoideni menestyvän, työllistyvän ja kukoistavan urallaan, se on upea tunne. Tieto siitä, että olen ollut osallisena heidän matkallaan menestykseen, on työni antoisinta antia. Se on jatkuva muistutus siitä, miten myönteinen vaikutus koulutuksella voi olla yksilöihin ja koko yhteiskuntaan.

Mitkä ovat olleet urasi kohokohtia ja tärkeimpiä oppeja?

Yksi urani kohokohdista on ollut mahdollisuus työskennellä Oculuksessa ja osallistua Oculus Rift -headsetin uraauurtavan teknologian kehittämiseen. Lisäksi hurjan suurten kurssien opettaminen Illinoisin yliopistossa, jossa oli jopa 800 opiskelijaa yhdessä huoneessa, on ollut uskomaton kokemus. Yksi urani kohokohdista on ollut mahdollisuus työskennellä Oculuksessa ja osallistua Oculus Rift -headsetin uraauurtavan teknologian kehittämiseen. Lisäksi hurjan suurten kurssien opettaminen Illinoisin yliopistossa, jossa oli jopa 800 opiskelijaa yhdessä huoneessa, on ollut uskomaton kokemus.
Matkani aikana olen oppinut arvokkaita asioita. Yksi tärkeimmistä asioista on ollut tasapainon löytäminen elämässä, olipa kyse sitten uran, perheen, henkilökohtaisten tavoitteiden tai yhteisöllisyyden ylläpitämisestä. Olen myös oppinut yhteistyön ja kanssakäymisen edistämisen merkityksen sekä työ- että yksityiselämässä. Nämä opit ovat olleet ratkaisevia kasvun ja menestykseni kannalta.

Mitä odotat tulevaisuudelta? 

Tulevaisuuden suunnitelmani ja tavoitteeni keskittyvät siihen, että koulutus olisi jokaisen ihmisen saatavilla, kaikkialla. Haluan luoda opetusmateriaaleja ja -välineitä, joita kuka tahansa voi käyttää, olipa hän missä päin maailmaa tahansa. Tämä on erityisen tärkeää alueilla, joilla pääsy koulutuksen ja oppimateriaalien pariin on rajallista.
Tulevaisuuden suunnitelmani ja tavoitteeni keskittyvät siihen, että koulutus olisi jokaisen ihmisen saatavilla, kaikkialla. Haluan luoda opetusmateriaaleja ja -välineitä, joita kuka tahansa voi käyttää, olipa hän missä päin maailmaa tahansa. Tämä on erityisen tärkeää alueilla, joilla koulutuksen saatavuus on rajallista.
Olemme jo laajentamassa kurssitarjontaamme Oulun yliopiston ulkopuolelle. Olemme esimerkiksi tarjoamassa VR-kurssejamme ja äskettäin suunniteltuja C++-kurssejamme FiTechissä, joka on valtakunnallinen yliopisto Suomessa ja joka on avoin kaikille, ei vain nykyisille opiskelijoille. Lisäksi opetan parhaillaan VR-kurssiamme opiskelijoille intialaisessa huippuyliopistossa IIT Madrasissa. Ja horisontissa odottaa yhä enemmän suunnitelmia opettaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Viime kädessä unelmani on tarjota kaikille avointa ja ilmaista koulutusta. Haluan tavoittaa mahdollisimman monet opiskelijat ympäri maailmaa ja auttaa heitä saavuttamaan unelmansa oppimisen voimalla.

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Hyvän opettajan ammatissa tarvitaan joitakin keskeisiä ominaisuuksia.  Ensinnäkin intohimo - sinun on oltava aidosti innostunut siitä, mitä teet, silloinkin kun asiat ovat vaikeita. Määrätietoisuus on yhtä tärkeää, vaikka nämä ominaisuudet ovatkin välttämättömiä, jotta voi kunnostautua missä tahansa työssä. Kuitenkin se, mikä todella määrittelee opettajan, on välittäminen ihmisistä ja yhteiskunnasta. Aito huoli oppilaiden hyvinvoinnista ja laajempi vastuuntunto yhteiskunnan myönteisestä vaikuttamisesta ovat olennaisia ominaisuuksia.

Mitä terveisiä haluat lähettää uravalintaa pohtivalle nuorelle?

Ottakaa aikaa tutustua itseenne ja siihen, mikä teitä todella kiinnostaa. Kun olette löytäneet intohimonne, pyrkikää väsymättömästi tavoittelemaan niitä ylä- ja alamäkien läpi. Määrätietoisuudella voit saavuttaa tavoitteesi!

Share
URL copied!