Puhujat

Saija Luukkanen, Oulun yliopisto

PhD Professor, Head of Oulu Mining School - Mineral processing

"Kemiassa kiinnosti erityisesti sen moniulotteisuus, laajat uramahdollisuudet ja käytännönläheisyys."

saija luukkanen

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit tähän vaihtoehtoon?

Opiskelin kemiaa ja väitöskirjani (fysikaalinen kemia, v. 2000) käsitteli vedyntuottokatalyyttien valmistusta ja testausta. Vielä lukioaikana kiinnostukseni kohteina oli usea eri ala, mutta lopulta kemia vei voiton. Kemiassa kiinnosti erityisesti sen moniulotteisuus, laajat uramahdollisuudet ja käytännönläheisyys.

Miten päädyit nykyiseen työhösi?

Nuorena tohtorina ajauduin kaivosalan tutkimuksen pariin ja työhön silloisen VTT:n mineraalitekniikan laboratorioon Outokumpuun. Siellä sain oivallista oppia rikastustekniikan alaan kokeneilta konkareilta ja ajauduin lähes huomaamatta syvemmälle aiheeseen; kemian ja fysiikan opinnot tarjosivat hyvän pohjan tähän. Outokummusta työurani jalkautui kansainvälisiin tehtäviin ensin sementtiteollisuuden tutkimuksen pariin Ranskaan ja sittemmin kaivosalan konsulttihommiin Pöyrylle Peruun. Useaan otteeseen urani aikana olin havainnut tarpeen kaivosalan koulutetulle työvoimalle ja tuumin, että jos itse joskus voin asiaan vaikuttaa niin pyrin se tekemään. Tilaisuus tuli sitten konkreettisesti eteen v. 2015, kun minuun otettiin yhteyttä ja kehotettiin hakemaan Oulun yliopiston Kaivannaisalan yksikköön rikastustekniikan professoriksi. 

Mikä on parasta työssäsi?

Monipuolisuus: opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen ja alan kansainvälisyys. Kahta samanlaista työpäivää ei ole vielä eteen tullut!

Mitkä ovat olleet urasi kohokohtia ja tärkeimpiä oppeja?

Mielelläni näen, että merkittävimmät kohokohdat ovat vielä edessä, mutta tähän mennessä eritysien hienoja kokemuksia on tarjonnut erityisesti kaikki ulkomailla koettu. Tärkeimpiä oppeja on ollut mm. se, että se, mihin aikanaan on kouluttautunut ei ratkaise elämänuraa. Kun on kiinnostusta ja tahtoa, niin ihminen taipuu moneen. Suurimman esteen tavoitteiden toteuttamisen kannalta olen havainnut usein olevan omien korvien välissä. 

Mitä odotat tulevaisuudelta? 

Kansainvälisiä ja monipuolisia työtehtäviä, joissa voin omalta osaltani olla vaikuttamassa kestävään tulevaisuuteen. Vihreän teknologian kehitys on kasvavassa määrin riippuvainen kaivosteollisuuden raaka-aineista, mutta samalla kaivosteollisuuden on kyettävä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti ja vähentämään päästöjään. Haasteita on paljon, mutta niin on myös mahdollisuuksia. 

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Luonnontieteellisistä ja tekniikan aloista kiinnostuneelle henkilölle, joka haluaa tarkastella asioita laajassa perspektiivissä ja joka haluaa olla vaikuttamassa globaaleihin haasteisiin. 

Mitä terveisiä haluat lähettää uravalintaa pohtivalle nuorelle?

Luota itseesi ja vaistoosi. Jos oma tulevaisuuden ura ei ole vielä selvillä, tutki mahdollisuuksia ennakkoluulottomasti. Se mihin kouluttautuu ei lopulta määrää elämänkulkua samoin kuin ehkä aiempina vuosikymmeninä. Pääasia, että tavalla tai toisella opiskelee ja kehittää itseään aiheissa, jotka kiinnostavat. Kyllä se oikea suunta sieltä jokaiselle sitten löytyy!

Share
URL copied!