Uratarinat

Essi Isohanni, Vincit

Osaamisen kehittämisen johtaja

"Insinöörien työkavereina on hyvä olla henkilöitä, jotka puhuvat samaa kieltä heidän kanssaan, mutta tuovat työhön erilaistakin näkökulmaa".

Essi Isohanni

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit tähän vaihtoehtoon?

Pidin koulussa matematiikkaa ja fysiikkaa helppoina aineina. Pidän ihmisten kanssa työskentelystä ja asioihin vaikuttamisesta, joten ajattelin, että minusta tulisi matematiikan opettaja. Onneksi lukioni opo oli valveutunut ja tiesi, että diplomi-insinöörin tutkintoonkin voi liittää opettajan pätevyyden. Innostuin Tampereen yliopistossa, silloisessa teknillisessä korkeakoulussa, ohjelmoinnista niin, että opettajan pätevyys unohtui siinä vaiheessa kokonaan ja valmistuin diplomi-insinööriksi, jolla oli tutkinnossaan vain teknisiä opintoja.

Olen diplomi-insinöörin tutkintoni jälkeen suorittanut opettajan pedagogisen pätevyyden, jatko-opiskellut tekniikan tohtoriksi hyvin poikkitieteellisin opinnoin ja tällä hetkellä opiskelen yhteiskuntatut-kimusta pääaineenani sosiaalipsykologia. Iloitsen siitä, että tein diplomi-insinöörin tutkinnon ensim-mäisenä, koska se antaa hyvät mahdollisuudet työllistyä. Työllistymisen jälkeen on helppo opiskella muitakin aiheita, joista yllättävän moni sopii yhteen tekniikan kanssa.

Miten sinusta tuli osaamisen kehittämisen johtaja?

Työskentelin Tampereen teknillisellä yliopistolla erilaisissa opetus- ja kehitystehtävissä 18 vuoden ajan. Pidin opettajan työstäni valtavasti, mutta lopulta huomasin olevani enemmän toiminnan kehittäjä kuin opettaja. Päädyin Vincit-nimiseen ohjelmistofirmaan kehittämään firman sisäistä koulutusorganisaatio-ta, Univincityä. Minua kysyttiin tähän työhön, koska ymmärrän sekä tekniikkaa että pedagogiikkaa.

Mikä on parasta työssäsi?

Saan mahdollistaa kollegoilleni asioita, jotka eivät tapahtuisi organisaatiossamme ilman työpanostani.

Mitkä ovat olleet urasi kohokohtia ja tärkeimpiä oppeja?

Olen päässyt oppimaan ja näkemään työssäni todella paljon mielenkiintoisia asioita monelta kantilta, koska onnistuin urallani yhdistämään mielenkiinnon kohteeni hyvin erilaisilta aloilta. Vaikka yliopistolla oli todella mielenkiintoista työskennellä, olisin ehkä voinut lähteä yliopistomaailmasta kokeilemaan muitakin haasteita aikaisemmin. Tekniikan alalla on niin monia eri mahdollisuuksia, että yhden ihmisen työura ei riitä kokeilemaan kaikkea.

Mitä odotat tulevaisuudelta?

Olen vuosi sitten tehnyt suuren suunnanmuutoksen urallani, joten tällä hetkellä tavoitteeni on kehittää osaamistani tässä työtehtävässä monipuolisesti. Pidemmällä aikajänteellä haluaisin kehittää työn te-kemistä ohjelmistoalalla yhtä yritystä suuremmassakin mittakaavassa.

Mitä terveisiä haluat lähettää uravalintaa pohtivalle nuorelle naiselle?

Diplomi-insinöörin tutkinto antaa hyvän pohjan hyvin moneen erilaiseen työhön. Niitä mahdollisuuksia ei voi edes kuvitella, ennen kuin kokeilee ja katsoo, minne päätyy!

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Tekniikan alalla tarvitaan tekniikan huippuosaajien lisäksi myös poikkitieteellisiä osaajia. Insinöörien työkavereina on hyvä olla henkilöitä, jotka puhuvat samaa kieltä heidän kanssaan, mutta tuovat työhön erilaistakin näkökulmaa. Siksi sanoisin, että tekniikan alalla on mahdollisuuksia monenlaisille osaajille.

Share
URL copied!