Uratarinat

Hanna Nikkilä, Microsoft

Industry solution executive

"Käytä lahjakkuuttasi! Lähde kyselemättä lukemaan sitä, mistä nautit. Mieti myös alan palkkatasoa, etenkin naisten palkkaa suhteessa alan keskitasoon, samoin työllistymistä."

Hanna Nikkilä

“Älä ajaudu syvällisesti ajattelematta perinteisille naisten aloille. Jos olet tottunut johtamaan – niin kuin monet tytöt ja naiset ovat – hankkiudu ydinliiketoimintaan eikä tukifunktioon.”

Hanna Nikkilä valmistui ylioppilaaksi vuonna 1976, josta tie vei hänet Aalto-yliopiston edeltäjään, Helsingin Teknilliseen Korkeakouluun, opiskelemaan teknillistä fysiikkaa pääaineenaan operaatioanalyysi. ”Minä valitsin teknillisen fysiikan, koska silloin ei tarvinnut sitoutua mihinkään, vaan tiedossa oli hyvä koulutus, josta voi jatkaa hyvin moneen”, Hanna selittää. Valmistumisen jälkeen hän päätyi tekemään perinteistä tietotekniikkatyötä: suunnittelemaan tietojärjestelmiä ja koodaamaan. Viisi vuotta valmistumisensa jälkeen Hanna päätti hakeutua konsultin uralle, ja päätyikin käynnistämään Cap Geminin Suomen liiketoiminnan ja johtamaan sitä. Tämän käännekohdan jälkeen Hanna on toiminut vastuullisissa johtotehtävissä ja yrityksen johtoryhmän jäsenenä esimerkiksi IBM:llä, PwC Consultingilla, Tiedolla, Accenturella ja Microsoftilla. Viimeisin Hannan tehtävä on ollut Microsoftin Länsi-Euroopan terveydenhuollon yksikössä, jossa hän on edistänyt uusimman teknologian ja innovaatioiden hyödyntämistä terveydenhuollossa.

Nykyisessä tehtävässä Hannan vastuualue on laaja ja monipuolinen. Keskeistä kaikille tehtäville on kuitenkin ollut vaikuttaminen kolmeen tärkeään sidosryhmään, joihin Microsoftin terveydenhuollon liiketoiminnalla on kytköksiä: asiakkaisiin, kumppaneihin ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin. ”Työpäiväni koostuu tapaamisista edellä mainittujen kanssa, esitysten pitämisestä moninaisissa tilaisuuksissa – viime aikoina painottuen tekoälyn ja yhdistetyn todellisuuden mahdollisuuksiin terveydenhoidossa – sekä lisäksi luonnollisesti yhteistyöstä eri muodoissaan yrityksen sisällä”, Hanna tiivistää.

Hanna näkee viimeaikaisessa työssään lukuisia hyviä puolia. Erityisen hienoa on työn sisältämä mahdollisuus – ja vaatimus – oppia uutta, paneutua uusiin asioihin ja olla kehityksen ”aallon harjalla”. Hanna nauttii myös siitä, että pääsee miettimään mikä on oppimiensa asioiden ydin ja miten se tulisi viestiä kullekin kohderyhmälle. Ympäröivät ihmiset hän kuitenkin näkee ratkaisevana tekijänä työssään viihtymisen kannalta: ”Loppujen lopuksi kaikessa työssä, ja yleensäkin elämässä, parasta ovat ihmiset ympärillä – lahjakkaat, kunnianhimoiset, uudesta uteliaat, positiiviset ja energiset, toisista välittävät ja yhteistyöstä nauttivat ihmiset”.

Hannan vaikuttava ura liikemaailmassa on lukuisten onnistumisten jatkumoa. ”Suurimmat onnistumiset liittyvät bisneksessä luonnollisesti ylitettyihin taloudellisiin tavoitteisiin, isoimpiin kauppoihin, erinomaisesti onnistuneisiin asiakasprojekteihin, erinomaiseen laatupalautteeseen ja positiiviseen palautteeseen yhteistyöstä. Esimiestyössä parasta on nähdä henkilöiden onnistuminen ja kehittyminen ja urallaan eteenpäin pääsy”. Joissain käänteissä hän olisi kuitenkin toivonut kokeneempien tukea. Hanna kokee, että näin hän olisi uskaltanut tehdä rohkeampia päätöksiä ja tarttua vielä suurempiin haasteisiin. Tulevaisuudessa Hanna haluaa edistää monipuolisesti teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämistä niin uusissa yrityksissä nousevilla toimialoilla kuin perinteisessä ”kivijalkateollisuudessakin”.

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Hannalla on selkeä näkemys siitä, millainen henkilö soveltuu konsultiksi:
Sellainen, joka ei tyydy siihen, miten asiat ovat tänään, vaan haluaa vaikuttaa ja panna itsensä likoon uusien asioiden luomiseksi. Tämä luonnollisesti edellyttää lahjakkuutta, ahkeruutta, sitkeyttä, kunnianhimoa, yhteistyökykyä, avarakatseisuutta, erilaisten näkökulmien sovittelukykyä”.

Uravalintaa pohtivalle Hannalta löytyy erinomaisia vinkkejä: ”Käytä lahjakkuuttasi! Lähde kyselemättä lukemaan sitä, mistä nautit. Mieti myös alan palkkatasoa, etenkin naisten palkkaa suhteessa alan keskitasoon, samoin työllistymistä. Älä ajaudu syvällisesti ajattelematta perinteisille naisten aloille. Jos olet tottunut johtamaan – niin kuin monet tytöt ja naiset ovat – hankkiudu ydinliiketoimintaan eikä tukifunktioon”.

Mikäli matematiikka sujuu, kannattaa Hannan mielestä vakavasti harkita teknisen alan opiskelua. Useilla teknillisillä aloilla on alan sisällä vielä haun jälkeen useita eri vaihtoehtoja, joista voi jatkaa vielä useampiin erilaisiin työtehtäviin. ”Aallossa eritoten tutkintoon voi ottaa mukaan opintoja tekniikan, talouden ja taiteen alueelta ja rakentaa itselleen aivan lyömättömän paketin tulevaisuuden työmarkkinoita varten. Monilahjakkaille tytöille tämä on valtavan hieno mahdollisuus!”.

Share
URL copied!