Uratarinat

Minna Kellomäki, Tampereen yliopisto

Professori

"Usko itseesi. Kysy jos et tiedä. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan".

Minna Kellomäki

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit tähän vaihtoehtoon?

Olen aikoinaan aloittanut opiskelut silloisessa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Aloittaessani kuvittelin keskittyväni talousasioihin, mutta tekniikan aiheet veivät minut mukanaan. Suoritin konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon, mutta hyvin vahvalla materiaalitekniikan painotuksella. Diplomityöni oli teollisuudelle tehty materiaalitekniikan tutkimustyö yrityksen kehityskohteista, joiden toteuttamisessa yliopistolla oli vahvaa osaamista.

Valmistumisestani alkaen olen työskennellyt biomateriaalien tutkimuksen parissa. Päädyin tutkimustyöhön osittain siksi, että valmistuessani alkoi lamakausi, eikä teollisuudella mennyt kovinkaan hyvin. Toisaalta pääsin siinä kohtaa tutkijaksi määräaikaiseen projektiin, ja huomasin pitäväni tutkijan työstä. Ennen väitöskirjaa työskentelin vuoden lontoolaisessa yliopistossa (Queen Mary University of London). Väitöskirjani tein biomateriaalitutkimuksesta Tampereen teknillisessä yliopistossa. Biomateriaalit olivat kiinnostavia, ja Tampereella oli vahva ryhmä niiden tutkimiseksi ja kehittämiseksi.

Miten sinusta tuli professori ja tiedenainen?

Päädyin tutkijaksi ja tieteen tekijäksi, koska se inspiroi minua. Minun kohdalleni sattui avoin professorin tehtävä ja onnistuin saamaan sen. Professorin asema on luontainen jatkumo tutkijan uralla.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssäni on monitieteisyys eli eri osaamisten rajapinnalla työskentely. Myös uusien asioiden oivaltaminen ja niiden eteenpäin vieminen on lähellä sydäntäni. Silloin saan olla luova. On mukavaa pystyä onnistua toteuttamaan jotain, mitä pidetään lähtökohtaisesti vaikeana tai mahdottomana.

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi?

Uskon jatkavani akateemisella uralla. Toivon saavani kilpailtua rahoitusta tutkimusryhmälleni, ja voivani siten jatkaa tutkimustyötä.

Mitä terveisiä haluat lähettää uravalintaa pohtivalle nuorelle naiselle?

Usko itseesi. Kysy jos et tiedä. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan. Kyseenalaista väittämiä – sekä muiden että omiasi. Ole valmis omaksumaan uusia asioita ja muokkaamaan mielipiteitäsi.

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Biolääketieteen tekniikan eri alat, kuten biomateriaalit, sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhdistämään sekä tekniikan että bio- tai lääketieteen osaamista. Ennakkoluulottomuus ja asioiden uudenlaisen yhdistelyn taito ovat tärkeitä ominaisuuksia. Käytännön laboratoriotöissä on hyvä olla tarkka ja huolellinen.

Share
URL copied!