Uratarinat

Minna Lanz, Tampereen yliopisto

Automaatio- ja konetekniikan professori

"Valitse tekniikka! Tekniikan perimmäinen idea on vähentää työkuormaa ja tuottaa hyvinvointia ihmiskunnalle".
Minna Lanz

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit tähän vaihtoehtoon?

Tulin Tampereen yliopistoon, silloiseen teknilliseen korkeakouluun, vuonna 1999. Ensimmäinen vaihto-ehtoni oli arkkitehtuuri ja toinen konetekniikka. Isäpuoleni Kimmo toimi hyvänä esimerkkinä. Hän vaih-toi alaa kauppiaasta konesuunnittelijaksi, kun olin lukiossa, ja pääsin hänen kauttaan tutustumaan 2D- ja 3D-mallinnukseen ja konesuunnittelijan tehtäviin. Tekniikka tuli ensin tutuksi ja alkoi sitten kiinnostaa minua.

Miten sinusta tuli automaatio- ja konetekniikan professori?

Olin onnekas ja sain kaikkiaan viisi diplomityötarjousta. Valitsin työtarjouksen silloiselta tuotantoteknii-kan laitokselta, ja pääsin heti aloittamaan diplomityöni kansainvälisessä hankkeessa. Ensimmäinen työmatkani oli heti muutaman kuukauden kuluttua Nottinghamiin, Englantiin. Tästä lähti liikkeelle kan-sainvälisten tutkimushankkeiden virta, joka kuljetti aina eteenpäin kohti uusia haasteita.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta on uusien haasteiden ja oikeiden tutkimuskysymysten löytyminen.

Teen paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Joskus painin kimuranttien yksityiskohtien kanssa ja joskus visioin pitkälle tulevaisuuteen. Ehdottomasti parasta ovat kansainväliset tutkimushankkeet ja tutkimusyhteisö.

Mitkä ovat olleet urasi kohokohtia ja tärkeimpiä oppeja?

Onnistumisia on vaikea muistaa jälkikäteen. Onnistumiseksi luen esimerkiksi sen, kun projektisuunni-telma saa vihreää valoa tai julkaisu menee läpi. Onnistumisen riemua tuottaa, kun joku kollegani tai tutkimusryhmäni jäsen onnistuu ratkaisemaan jonkin teknisen tai tutkimuksellisen haasteen. Pyrin te-kemään päätökset aina parhaan sen hetkisen tiedon varassa, faktoihin pohjautuen. Tällöin jälkiviisau-delle ei oikeastaan enää jää tilaa, sillä muutakaan ei olisi voinut tehdä.

Mitä odotat tulevaisuudelta?

Aion löytää uusia ja mielenkiintoisia haasteita ja sitten ratkaista ne. Mitä monitahoisempi ongelma on kyseessä, sen mielenkiintoisempi se yleensä on.

Mitä terveisiä haluat lähettää uravalintaa pohtivalle nuorelle naiselle?

Valitse tekniikka! Tekniikan perimmäinen idea on vähentää työkuormaa ja tuottaa hyvinvointia ihmiskunnalle. Tältä alalta löytyy monia mielenkiintoisia haasteita, kansainvälisiä yhteyksiä ja hyviä työtovereita. Ennen kaikkea tarjolla on kivoja työtehtäviä, joista vielä maksetaankin hyvin.

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Tämä sopii uteliaalle ja määrätietoiselle, sellainen joka joustaa mutta ei anna periksi. Pieni kunnianhimo on aina paikallaan.

Share
URL copied!