Uratarinat

Päivi Laaksonen, Aalto-yliopisto

Apulaisprofessori

"Ajankäytön ja henkisen panoksen priorisointi on joskus haastavaa. Toisinaan on parempi valita keskittyminen yhteen asiaan kuin yrittää tehdä kaikkea samanaikaisesti".


Päivi Laaksonen

“Tutkimuksessa on tärkeää tulosten ja tekemisen viestiminen ”ulkomaailmalle” eli tutkimuksen visualisointi ja mielenkiintoinen esittäminen, eli myös sosiaaliset ja graafiset taidot voivat olla suureksi eduksi”.

Päivi on opiskellut kemian tekniikkaa pääaineenaan fysikaalinen kemia. ”Ala tuntui sopivan haastavalta ja kiinnostavalta. Olen aina pitänyt teoriasta ja laskemisesta, sähkökemian opinnoissa näitä pääsi tekemään käytännön kokeiden lisäksi”, Päivi perustelee valintaansa. Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi Päivi jatkoi välittömästi tohtoriopintoihin. Ura tutkijana jatkui myös väitöskirjan valmistuttua: ”jatkoin tukijana ja myöhemmin erikoistutkijana VTT:llä, jonka jälkeen tulin nykyiseen työhöni materiaalitekniikan apulaisprofessoriksi Aaltoon”.

Päivin työpäivien sisältö on monipuolinen. Hänen vastuullaan on tutkijoiden töiden koordinoimista, julkaisujen ja rahoitushakemusten kirjoittamista, opetuksen valmistelua ja tehtävien korjaamista. Lisäksi työhön sisältyy myös runsaasti keskustelua ja sähköpostitse kommunikoimista – niin Aalto-yliopiston sisäisesti kuin ulkopuolisillekin tahoille.

Parhaiksi puoliksi nykyisessä työssään Päivi nimeääkin kiinnostavat keskustelut opiskelijoiden kanssatutkimustulosten saamisen sekä julkaisuiden ja lopputöiden valmistumisen. Omien onnistumistensa lisäksi hän iloitsee myös ohjattaviensa menestyksestä: ”Ensimmäinen väitöskirjatyöntekijäni valmistui viime keväänä!”.

Tulevaisuudessa Päivi toivookin voivansa kehittyä opettajana. Hän näkee myös selkeän tutkimusvision luomisen tärkeäksi, jotta motivaatio haastavassa työssä säilyy ja välittyy opiskelijoille. ”Ajankäytön ja henkisen panoksen priorisointi on joskus haastavaa. Toisinaan on parempi valita keskittyminen yhteen asiaan kuin yrittää tehdä kaikkea samanaikaisesti”, Päivi nimeää kehityskohteikseen.

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Innostus on Päivin mielestä yksi tärkeimmistä kaltaiselleen uralle suuntaavan ominaisuuksista, hyvä keskittymiskyky auttaa. Kokeellinen työ sopii luonnollisesti käytännönläheisille ihmisille. Myös kommunikaatiotaidoista on etua: ”Tutkimuksessa on tärkeää tulosten ja tekemisen viestiminen ”ulkomaailmalle” eli tutkimuksen visualisointi ja mielenkiintoinen esittäminen, eli myös sosiaaliset ja graafiset taidot voivat olla suureksi eduksi”. Akateemista työpaikkaa Päivi kuvaa melko joustavaksi, mikä voi olla hyvä asia perheelliselle. Toisaalta mikään vaihtoehto ei ole aivan kaikille sopiva. ”Työ voi olla raskasta perfektionistille, koska kaikkea ei voi tehdä täydellisesti”, Päivi pohtii. Sukupuolta hän ei kuitenkaan näe pohjoismaisessa tutkimusmaailmassa esteenä eikä hyötynä.

Share
URL copied!