Uratarinat

Raija Polvinen, Kiilto Oy

RDI Director (Tutkimus-, kehitys ja innovaatiojohtaja)

"Maailmassa ei ole vain yhtä ainoaa sinulle oikeaa alaa, vaan monella alalla on tehtäviä, jotka sopivat sinulle. Tekniikan ja luonnontieteiden opiskelu antaa hyvän pohjan hahmottaa maailmaa ja avaa ovia moniin erilaisiin työmahdollisuuksiin".

Raija Polvinen

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit tähän vaihtoehtoon?

Lukiossa opiskelin kaikki tarjolla olevat matematiikan, kemian ja fysiikan kurssit. Minua kiinnosti myös biologia, psykologia, tietotekniikka ja vapaa-aikana viihdyin liikuntaharrastusten parissa. Ylioppilaaksi valmistuttuani hain kuitenkin luonnontieteiden opintoihin, koska niistä valmistuneilla tuntui olevan enemmän valinnan mahdollisuuksia työuran suhteen kuin vaikkapa biologiaa tai psykologiaa opiskelleilla. Pääsin sisään opiskelemaan kemiaa Oulun yliopistoon. Jossakin vaiheessa opintojen loppupuolella huomasin, että perusopinnot olivat kartuttaneet käyttööni työkalut, joilla vihdoin pääsisin tekemään jännittäviä asioita!

Graduni aiheena olivat materiaalit, joita käytetään auton pakokaasujen katalyyttisessä puhdistamisessa, eli pakoputkistosta löytyvässä katalysaattorissa. Valmistuttuani olin töissä yrityksessä, jolle tein graduni ja siellä heräsi kiinnostus jatko-opintoihin katalyyttitutkimuksen parissa. Niinpä siirryin jatko-opiskelijaksi paikkaan, josta löytyi katalyyttitukimusta tekevä tutkimusryhmä eli Tampereen teknillisen yliopiston pintatieteen laboratorioon, fysiikan laitokselle.

Miten sinusta tuli Kiilto Oy:n RDI Director?

Valmistuttuani tekniikan tohtoriksi olin työskennellyt jo melko pitkään katalyyttitutkimuksen parissa ja olin kiinnostunut näkemään jonkin muun kemianteollisuuden alan toimintaa.

Sain työpaikan tuotekehittäjänä Kiilto Oy:ssä, jonka tutkimuskeskus sijaitseen Tampereen vieressä Lempäälässä. Kiillolla tehtävänkuva on kehittynyt tasaisesti ja nimike on muuttunut muutaman vuoden välein. Tuotekehittäjästä tuotekehityspäälliköksi, sitten tutkimus- ja innovaatiopäälliköksi, seuraavaksi Head of R&D ja nykyisin nimike on RDI Director, eli tutkimus- kehitys- ja innovaatiojohtaja.

Mikä on parasta työssäsi?

Työuraani on kuulunut monia vaiheita, joissa on ollut tarjolla erilaisia onnistumisen elämyksiä. Tutkijan ja tuotekehittäjän työnkuvassa palkitsevaa oli ratkaisun löytäminen käytännön ongelmiin, kuten oikean reseptin löytäminen, jolla kehitettävälle tuotteelle saatiin juuri haluttu yhdistelmä ominaisuuksia. Hyvää asiakaspalautetta on luonnollisesti mukava saada ja on myös palkitsevaa nähdä oman kehitystyönsä tuloksia purkissa kaupan hyllyssä.

Nykyinen työnkuvani on johtamista ja esimiestyötä ja tässä työssä koen olevani organisaation valmentaja. Oma onnistuminen tulee näkyväksi toisten onnistumisen kautta. Tehtäväni on saada joukkue pelaamaan hyvin yhteen ja koettaa saada jokaisen yksilön paras osaaminen esille. Palkitsevinta on, kun oman organisaation tiimit ovat innostuneita työstään ja saavuttavat hienoja tuloksia. On upeaa nähdä kun ihmiset pääsevät loistamaan tekemisellään ja osaamisellaan.

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Opintosuuntaa ja urapolkua valitsevalle haluaisin sanoa, että maailmassa ei ole vain yhtä ainoaa sinulle oikeaa alaa, vaan monella alalla on tehtäviä, jotka sopivat sinulle. Tekniikan ja luonnontieteiden opiskelu antaa hyvän pohjan hahmottaa maailmaa ja avaa ovia moniin erilaisiin työmahdollisuuksiin. Älä kadota lapsuuden kyselyikää ja kykyä innostua! Jos saat ne pidettyä mukanasi, melkein mistä tahansa työstä tulee kiinnostavaa ja haluat ymmärtää työsi tuloksiin vaikuttavia asioita aina vain paremmin ja kehittyä tekemisessäsi.

Share
URL copied!