Uratarinat

Reetta Kaila, Bluefors

Johtaja, maailmanlaajuinen tekninen myynti ja uudet tuotteet

“Insinöörin, lääkärin, lakimiehen tai käsityöläisen ura ei ole sukupuolikysymys, vaan tärkeintä ja liikkeelle panevaa on oma motivaatio ja uteliaisuus jatkuvaan oppimiseen.”

Reetta Kaila, Bluefors

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit tähän vaihtoehtoon?

Olen opiskellut Aallossa teollisuuskemiaa ja sivuaineina bioprosessitekniikkaa ja laitossuunnittelua sekä energia- ja ympäristönsuojelua, joka oli sivuaineeni jatko-opintojen aikana. 

Lukion jälkeen minulla oli suunnitelmissa ryhtyä lääkäriksi, mutta intuitio työnsi minua Aaltoon - silloiseen TKK:hon, insinööriksi. Kemian- ja bioprosessitekniikassa näin mahdollisuuden yhdistää insinöörimäisen ajattelutapani ja uteliaisuuteni luonnontieteisiin. Minulla ei kuitenkaan ollut mitään visiota unelmieni ammatista.

Miten sinusta tuli johtaja?

Tällä hetkellä olen kahden työn välissä ja aloitan elokuun alussa uudessa yrityksessä, Blueforsissa, globaalin teknisen myynnin ja uusien tuotteiden johtajana. Olen työskennellyt hiilidioksidipäästöjen vähentämisen parissa yli 20 vuotta, ja olen muuttanut ideoita vihreäksi teknologiaksi ja tuonut uutta teknologiaa markkinoille eri teollisuudenaloilla öljy- ja kaasualalta kuljetukseen, energiantuotantoon ja raskaaseen teollisuuteen. Näillä aloilla olen työskennellyt erilaisissa liiketoimintatehtävissä ja rooleissa innovaatiosta ja tutkimuksesta, teknologiasta ja liiketoiminnan kehittämisestä maailmanlaajuiseen myyntiin. Tällaisen kokemuksen ansiosta olen saanut vahvan ymmärryksen markkinoiden ajureista ja järjestelmällisestä lähestymistavasta uusien tuotteiden käyttöönottoon, jossa markkinoiden tarpeet muunnetaan teknologiakartoiksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että uudessa tehtävässä voin yhdistää hankkimani tietotaidon ja kokemukset, parhaat käytännöt sekä intohimoni teknologiainnovaatioihin.

Mikä on parasta työssäsi?

Seuraavaa työpaikkaa etsiessäni varmistin, että yrityksen arvot ja työkulttuuri herättävät minussa vahvaa vastakaikua. Siksi tutustuin huolellisesti yrityksen verkkosivuihin, taloudelliseen asemaan ja eettisiin periaatteisiin. Tämä priorisointi johtui varmasti kokemuksestani: oltuani 12 vuotta kansainvälisessä yrityksessä ja kaksi viimeistä vuotta startup-yrityksessä tavoitteeni oli löytää jotain siltä väliltä, globaalia - vakaata mutta dynaamista. Tällä kertaa huomasin myös arvostavani työmatkojen helppoutta toimiston hienon sijainnin sijaan.

Mitkä ovat olleet urasi kohokohtia ja tärkeimpiä oppeja?

Minulle työn kohokohtia ovat olleet hetket, jolloin olen tuntenut ylpeyttä tiimistä, kun olemme saavuttaneet yhdessä suuria virstanpylväitä. Yksi näistä oli pilottihanke, jossa uutta teknologiaa piti esitellä asiakkaille. Hanke ei ollut helppo, ja siinä oli mutkia ja yllätyksiä, kuten piloteissa usein, mutta lopulta tulokset vastasivat täydellisesti simulaatioita. Silti useimmat huippuhetket tunnistetaan mielestäni vasta jälkikäteen, kun nähdään, että tietty strateginen päätös esimerkiksi modulaarisesta tuotevalikoimasta kannatti, että se johti huippumyyntiin muutamaa vuotta myöhemmin tai että siinä jopa määriteltiin teollisuusstandardit ja asiakasvaatimukset.

Saadut kokemukset ovat avainasemassa, ja ne ovat tärkeimmät kokemukseni jokaisesta hankkeesta, tehtävästä, roolista tai vastuualueesta, jonka parissa olen työskennellyt. Työelämä on jatkuvaa parantamista kaikilla rintamilla teknologian ja suorituskyvyn kehittämisestä tehokkaampiin työskentelytapoihin, viestintään ja vielä parempaan tiimihenkeen.

Mitä odotat tulevaisuudelta?

Olen juuri nyt urani käännekohdassa. Kuten sanottu, olen yli 20 ensimmäisen vuoden aikana edistänyt ratkaisuja, joilla tavaroiden ja energian kulutusta vähennetään hiilidioksidipäästöistä, ja kehittänyt teknologioita, joilla voidaan vähentää CO2-päästöjä kaikilla tärkeimmillä teollisuudenaloilla käyttämällä kestäviä, kierrätettyjä polttoaineita tai sähköistämällä - muutamia mainitakseni. Edessä on kuitenkin vielä yli 20 vuoden ura, ja "kaiken nähneenä" tuntui virkistävältä ottaa uusi näkökulma liiketoimintaan. Olen aina ollut utelias teknologian innovaatioita kohtaan, ja törmäsin Blueforsin huipputeknologiaan, jonka avulla päästään luotettavasti millikelviinien syvyyteen. Tämä palvelee T&K-maailmaa ja esimerkiksi kvanttiteknologian kehittämistä, mikä taas mahdollistaa nopeamman mallintamisen, mikä yhdessä muiden kanssa nopeuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisteknologioiden kehittämistä. Aika näyttää, mihin uteliaisuuteni ja intohimoni johtavat minut, mutta tulevina vuosina olen epäilemättä kiireinen tämän hienon kryogeenisen teknologian kanssa.

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Viimeaikaisissa johtotehtävissäni, jotka ovat olleet melko teknisiä ja liiketoimintapainotteisia, on ollut tärkeää ymmärtää yksityiskohtia, arvoketjuja ja syy-seuraussuhteita kokonaiskuvassa, mikä auttaa nopeuttamaan strategista ajattelua ja skenaariosuunnittelua. Myös ihmistaidot ja tiimityöskentely ovat tärkeitä, sillä tässä muuttuvassa työelämässä tarvitaan monenlaista osaamista ja tietotaitoa, jota kukaan ei voi tehdä yksin. Työskennelläkseen tiimissä tai toimiakseen tiimin johtajana on löydettävä oikeat tavat kommunikoida ja jakaa tietoa, kuunnella muita, kunnioittaa erilaisuutta, luottaa ja olla luotettava.

Mitä terveisiä haluat lähettää uravalintaa pohtivalle nuorelle?

Insinöörin, lääkärin, lakimiehen tai käsityöläisen ura ei ole sukupuolikysymys, vaan ratkaisevaa on oma motivaatio ja uteliaisuus jatkuvaan oppimiseen. Uutta työpaikkaa hakiessa ei tarvitse olla koko osaamista, jos olisi, kyllästyisit ensimmäisen kesän jälkeen. Tärkeämpää on, että uskot kykyihisi oppia tekemällä ja kasvaa annettujen tehtävien myötä. Nauti kyydistä, sillä siihen liittyy ylä- ja alamäkiä ja käännekohtia, joissa tehdään tietoisia päätöksiä!

Share
URL copied!