Uratarinat

Sara Ikonen, McKinsey & Company

Konsultti, ensimmäisen Shaking up Tech -tapahtuman järjestäjä vuonna 2018

“Toivon, että pääsen johtotehtäviin sellaiseen yritykseen, joka ratkaisee jotain koko yhteiskuntamme kannalta keskeistä ongelmaa kuten ilmastonmuutosta tai kansanterveyttä.”

Sara Ikonen

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit tähän vaihtoehtoon?

Opiskelin tuotantotaloutta Aalto-yliopistossa. Hain lukioon luonnontiedepainotteiselle linjalle, koska ajattelin haluavani lääkikseen. Silloin oli mahdollista hakea vain yhteen lääkikseen kerrallaan, joten etsiessäni kakkosvaihtoehtoa joltain muulta alalta äitini (lääkäri) suosittelu tuotantotaloutta. Lopulta äidin pienen ohjailun avulla totesin, että tuotantotalouden alan monipuolisemmat uravaihtoehdot sopivat minulle paremmin, ja hainkin ensisijaisena lukemaan sitä.

Miten sinusta tuli konsultti?

Opiskeluaikana meillä järjestettiin paljon yritysvierailuita erilaisissa yrityksissä, joissa pääsimme kuulemaan eri uravaihtoehdoista ja juttelemaan eri firmojen työntekijöiden kanssa. Ennemmin kuin itse konsultoinnista kiinnostuin nykyisen työnantajani ihmisistä, kun huomasin tulevani erityisen hyvin toimeen yritysedustajien kanssa. Heillä oli samanlainen ’tekemisen meininki’ sekä kunnianhimoa vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja ratkaista merkittäviä ongelmia skaalautuvasti. Toisaalta konsultoinnissa myös yhdistyi hyvin mahdollisuus hyödyntää insinööriosaamista ihmisläheisessä työssä.

Mikä on parasta työssäsi?

  1. Tiivis työskentely tiimissä – Teemme työtä n. 3-5 henkilön tiiviissä tiimeissä, joiden kanssa istumme samassa tilassa. Henki on loistava ja vaikka teemme töitä tosissaan emme ota niitä liian vakavasti. Ongelmien kanssa ei koskaan jää yksin vaan aina saa apua ja tukea.
  2. Jatkuvat mahdollisuudet oppia uutta – Työ on tyypillisesti 3-12 viikon projekteja vaihtelevista aiheista mikä takaa sen ettei tule tylsää. Panostamme työpaikallani paljon siihen, että kaikki pääsevät kehittymään. Kun tietty määrä vastuun kantoa onnistuu, esihenkilömme luovat mahdollisuuksia ja tukevat aktiivisesti ”seuraavan askeleen” ottamisessa kohti vastuullisempaa roolia.
  3. Meritokratia – Meillä jokaista yksilöä arvostetaan taitojen perusteella, ja työympäristömme on hyvin inklusiivinen. Ihmisen tausta ja demografiset tekijät eivät rajoita mahdollisuuksia, vaan niitä tarjotaan jokaiselle oman kehitystahdin, taitojen ja toiveiden perusteella.

Mitkä ovat olleet urasi kohokohtia ja tärkeimpiä oppeja?

Keskity vahvuuksiin! Opiskelujen alkuvaiheessa olin välillä huolissani siitä, että olen jossain tietyssä osa-alueessa huonompi kuin muut - esimerkiksi tietorakenteet ja algoritmit kurssi aiheutti kunnon identiteettikriisin. Nyt työelämässä olen oivaltanut, että sillä ei ole mitään väliä, vaikka algoritmit sujuvat keskivertoinsinööriä heikommin. En haluaisikaan tehdä niitä työkseni. Sen sijaan seuraamalla vahvuuksiani (loogista maalaisjärkeä, ratkaisukeskeistä asennetta ja hyviä ihmissuhdetaitoja) olen päässyt pitkälle ja löytänyt työn, josta aidosti nautin.

Mitä odotat tulevaisuudelta?

Seuraavan parin vuoden aikana minulla on edessä kasvaminen ensimmäiseen esihenkilörooliini – tätä mahdollisuutta odotan kovin.
Pitemmällä aikajänteellä toivon, että pääsen johtotehtäviin sellaiseen yritykseen, joka ratkaisee jotain koko yhteiskuntamme kannalta keskeistä ongelmaa kuten ilmastonmuutosta tai kansanterveyttä.

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Ihmiselle, joka lähtökohtaisesti haluaa tehdä parhaansa ja kehittyä jatkuvasti sekä nauttii loogisesta ongelmien ratkaisusta. Vaikeaa matikkaa (tai muutakaan luonnontiedettä) meillä ei töissä ole, mutta perusmatikkaan pohjautuvaa kykyä yhdistellä asioita loogisesti, ymmärtää kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita, sekä omaksua uutta tarvitaan joka päivä.

Mitä terveisiä haluat lähettää uravalintaa pohtivalle nuorelle?

Seuraa vahvuuksiasi ja kiinnostuksenkohteitasi. Vahvuuksilla tarkoitan parhaita ominaisuuksiasi, en sitä missä ’kouluaineessa’ olet hyvä. Pohdi miten yhteiskunta ja läheisten odotukset vaikuttavat siihen mitä uravaihtoehtoja harkitset. Mikäli näiden vaikutus on ristiriidassa vahvuuksiesi ja kiinnostuksenkohteittesi kanssa, lähde rohkeasti kulkemaan omaa polkua!

Share
URL copied!