Uratarinat

Veera Vertanen, Myrsky Energia Oy

Hankekehittäjä (sähkötekniikka)

“Tärkein oppi on se, että uran alussa kannattaa aina lähteä avoimella mielellä kohti uusia haasteita ja tilanteita, vaikka se välillä tuntuisikin vaikealta.”

Veera Vertanen, Myrsky Energia Oy

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit tähän vaihtoehtoon?

Lukion jälkeen lähdin opiskelemaan sähkötekniikkaa, josta valmistuin diplomi-insinööriksi vuonna 2023. Opintoihini kuului sähkötekniikan lisäksi myös energiatekniikan sivuaineopintoja.

Tekniikan alat alkoivat kiinnostaa minua oikeastaan jo yläasteella, sillä pidin matematiikasta peruskoulussa ensimmäiseltä luokalta alkaen. Lisäksi olin yläasteella päässyt vierailemaan valinnaisaineen tunnilla tuulipuistoon, jossa vierailu jäi mieleeni innostavana kokemuksena. Lukioon mentäessä olinkin sitten tavallaan päättänyt, että yritän käydä kaikki pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian kurssit. Urakka ei todellakaan ollut helppo, mutta määrätietoinen opiskelu valmensi hyvin tuleviin koitoksiin. 

Lukion fysiikassa sähköön liittyvät kurssit olivat silloin viimeisten lukiossa käytävien fysiikan kurssien joukossa ja silloin heräsi mielenkiinto nimenomaan sähkötekniikkaa kohtaan. Sähköopin kursseilla pidin siitä, että pystyin hyödyntämään ja yhdistelemään aiempien fysiikan kurssien asioita monipuolisesti. Lukiossa harkitsin jossain vaiheessa myös biotekniikkaa, mutta sähkö- ja energia-ala tuntui lopulta työllistymisen kannalta varmemmalta vaihtoehdolta. Sähkötekniikka LUTissa kiinnosti minua erityisesti sen takia, että täällä oli ja on edelleen mahdollista syventyä uusiutuviin energiamuotoihin, eli siis asioihin, joista olin jo peruskoulussa ollut jollain tapaa kiinnostunut! Opiskeluaika lukiossa ja valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin oli ajoittain melko rankkaa, mutta aherrus palkittiin ja aloitin opinnot sähkötekniikan parissa syksyllä 2018.

Miten sinusta tuli hankekehittäjä?

Aloitin nykyisessä työssäni hankekehittäjänä uusiutuvan energian projektien parissa maaliskuussa 2024. Työtehtäväni liittyvät aurinko- ja tuulivoimahankkeiden sähkösuunnitteluun. Alalle päädyin oikeastaan yliopistossa tehtävän lopputyön eli diplomityön kautta. Tein diplomityöni yritykseen, joka toimii uusiutuvan energian alalla rakennuspuolella. Diplomityön ja yliopistosta valmistumisen jälkeen jäin yritykseen työskentelemään tuulivoimaprojektissa projekti-insinöörinä. Työtehtävissä sain käytännön kokemusta uusiutuvan energian hankkeiden toteuttamisesta ja vierailin rakennustyömailla, eli siis aivan toisenlaisessa ympäristössä kuin mihin olin yliopistossa tottunut. Diplomityöstä minulle jäi kuitenkin halu kehittää asioita, ja lisäksi olin aiemmin opiskeluaikoina työskennellyt sähkösuunnittelijana.  Kun löysin työpaikkailmoituksen uusiutuvan energian sähkönsiirron hankekehittäjän roolista, olin heti erittäin kiinnostunut uudesta, aiempia työkokemuksia yhdistelevästä uramahdollisuudesta.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssä on yksinkertaisesti yhteiskunnallisesti merkittävien hankkeiden parissa työskentely. Työ on tärkeää, koska uusiutuvan energian avulla pääsemme lähemmäs kohti ilmastotavoitteita, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin ihmisiin ja elinoloihimme maailmassa. Tämä merkittävyys myös lisää työn mielekkyyden tuntua.

Työssä mielenkiintoisinta on se, että pääsen näkemään uuden hankkeen elinkaaren ihan sen alusta asti. Pääsen projekteihin mukaan jo siinä vaiheessa, kun kartoitustiimimme on selvittänyt potentiaalisen voimala-alueen jostain päin Suomea. Työ on erittäin monipuolista, ja työyhteisössämme onkin monien eri alojen ammattilaisia kehittämässä hankkeitamme eteenpäin. Tämä takaa sen, että omissa työtehtävissä pääsen joka päivä oppimaan jotain aivan uutta. Kaikki työtehtävät eivät välttämättä liity suoranaisesti sähkötekniikkaan tai tekniikkaan ylipäätään, vaan työpäivään kuuluu usein jollain tapaa esimerkiksi hankkeiden luontoselvityksiin liittyviä asioita tai vaikka lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Monipuolisesti kaikkea sähkötekniikan lisäksi!

Mitkä ovat olleet urasi kohokohtia ja tärkeimpiä oppeja?

Tähän mennessä näin uran alkuvaiheilla kohokohtia ovat usein olleet hyvinkin yksinkertaiset asiat, kuten se, että on ratkonut onnistuneesti hankalia ongelmia tai kun oman tekemisen ansiosta jokin isompi, yhteistyössä muiden kanssa tehtävä työasia nytkähtää taas hieman eteenpäin. Isot hankkeet eivät etene salamavauhtia, joten pienistäkin edistysaskeleista iloitaan työyhteisössämme todella paljon.

Tärkein oppi on se, että uran alussa kannattaa aina lähteä avoimella mielellä kohti uusia haasteita ja tilanteita, vaikka se välillä tuntuisikin vaikealta. Uusista kokemuksista oppii väkisinkin lisää, ja samalla saattaa myös löytää itselleen uusia kiinnostavia asioita, jotka vievät töissä tai miksei muutenkin elämässä eteenpäin.

Mitä odotat tulevaisuudelta?

Nykyisessä työssä odotan todella paljon sitä hetkeä, kun hankkeemme etenevät rakennusvaiheeseen, jolloin näen oman suunnittelutyön käytännössä. 

Laajemmin toivon tulevaisuudelta, että uudet, kestävät energiaratkaisut alkavat yleistymään käytännön tasolla. Energiamurros ja siihen liittyvät haasteet olivat tekniikan opinnoissani koko ajan vahvasti esillä, joten odotan, että pääsen aktiivisesti mukaan tähän ongelmanratkaisuun ja kehittämään yhteiskuntaamme kohti parempaa suuntaa.

Kenelle tämä on sopiva uravaihtoehto?

Ura uusiutuvan energian kehittämisen parissa sopii mielestäni kaikille, jotka arvostavat puhtaita luontoarvoja ja jotka haluavat olla mukana tekemässä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Ala on todella laaja, joten monenlaisesta osaamisesta ja koulutuksesta on takuulla hyötyä. Tehtäviä löytyy niin sanotun perinteisen insinöörityön lisäksi todella paljon myös aivan muilta aloilta. Tällä alalla työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi luonnossa tehtävien selvitysten tekemiseen. Silloin pääsee konkreettisesti vaikuttamaan siihen, miten uudet voimalat voidaan kestävästi luonnon ehdoilla sijoittaa ympäristöömme. Uusiutuvat energiahankkeet ovat usein myös rahallisesti erittäin arvokkaita, joten tehtävää kaupallisten tai juridisten asioiden osaajille riittää myös.

Mitä terveisiä haluat lähettää uravalintaa pohtivalle nuorelle?

Omaa uraa ei välttämättä tarvitse suunnitella ennakolta alusta loppuun asti. Matkan varrella voi tulla vastaan erilaisia koulutusmahdollisuuksia ja urapolkuja, joihin kannattaa ennakkoluulottomasti tarttua. En itse tiennyt vielä yliopistossakaan, että mikä olisi minun unelma-ammattini, vaan keskityin opiskelemaan itseäni kiinnostavia asioita. 

Jos tuntuu, ettei tiedä mitä haluaisi opiskella, suosittelen harkitsemaan tekniikan aloja. Tekniikan alat sisältävät todella erilaisia opintoja, ja usein yliopistoissa on mahdollista ottaa muita vapaavalintaisia kursseja joltain aivan toiselta alalta. Koen itse, että diplomi-insinöörin tutkinto on valmentanut minua hyvin työelämään. Opinnot saattoivat välillä olla rankkoja, mutta haastavat kurssit opettivat myös periksiantamattomuutta, mikä on auttanut minua sopeutumaan aivan uusiin työtehtäviin. Ja kuten sanottu, tekniikan alan koulutus mahdollistaa hyvin monenlaisia uramahdollisuuksia. 

Share
URL copied!