Workshopit

Puhdasta vettä valokatalyysin avulla

Työpajankuvaus

Tarvitsemme puhdasta vettä joka päivä. Tämä edellyttää vedenpuhdistuksen jatkuvaa kehittämistä, koska uusia haitta-aineita ilmestyy vesistöihin ihmisten toiminnan kautta. Yksi kiinnostava uusi puhdistusmenetelmä on valokatalyysi.

Tässä työpajassa saat tietoa veden laadusta, veden pilaantumisesta ja veden käsittelystä. Pääset käytännössä tutustumaan valokatalyyttiseen vedenkäsittelyyn ja samalla saat tietoa, miten valokatalyyttinen prosessi toimii. Käytännön työskentelyn yhteydessä pääset keskustelemaan tutkijoiden kanssa heidän työstään, opinnoistaan ja urapoluistaan. 


Työpajan aktiviteetit:

  1. Tutustuminen aihepiiriin: Lyhyt yleiskuva hyvästä veden laadusta ja valokatalyysistä
  2. Käytännön työskentely: Työpajassa opiskelijat seuraavat valokatalyyttistä vedenpuhdistusta Uv-vis mittausten avulla. Samaan aikaan opiskelijat saavat lisää tietoa aiheesta.
  3. Roolimallit: Työpajojen aikana opiskelijat voivat keskustella tutkijanaisten kanssa heidän opinnoistaan, urapoluistaan ja saavutuksistaan.

Järjestäjä: Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö, Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Ryhmäkoko: 5 henkeä

Share
URL copied!