Demosessio

Kaivannaisalan demo: Kivien mineraaleista tuotteiksi

Kaivannaisalan demossa pääset tutustumaan useisiin kallioperästä erotettuihin arvomineraaleihin ja niistä valmistettuihin nykyajan tuotteisiin sekä kuulemaan alan viimeisimpiä innovaatioita kohti vihreämpää kaivostoimintaa.
Kaivannaisalan demo: Kivien mineraaleista tuotteiksi

Demon kuvaus

Tutkimuksen ja koulutuksen merkitys malminetsinnän ja kaivostoiminnan eri osa-alueilla on korostunut huomattavasti viime vuosina lisääntyneen mineraali- ja metallituotannon sekä uusien kaivosten perustamisen myötä. Kaivannaisalan opetus- ja tutkimusyksikkö, Oulu Mining School, vahvistaa merkittävästi Oulun yliopiston roolia pohjoisten luonnonvarojen ja kestävän kehityksen asiantuntijana. Oulu Mining School kattaa kaivannaisalan koko arvoketjun geotieteiden, geofysiikan, kaivostekniikan sekä rikastustekniikan aloilla. Kaivannaisalan demossa pääset tutustumaan useisiin kallioperästä erotettuihin arvomineraaleihin ja niistä valmistettuihin nykyajan tuotteisiin sekä kuulemaan alan viimeisimpiä innovaatioita kohti vihreämpää kaivostoimintaa. 

Ohjelma: 

  1. Johdanto aiheeseen 
  2. Demo liittyen rikastustekniikkaan 
  3. Q&A  

Järjestäjä: Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Kaivannaisalan tutkimusyksikkö 

Share
URL copied!