Workshopit

Merituuli kylmällä merellä

Työpajankuvaus

Aihe: Arktinen teknologia ja jäämekaniikka

Tässä workshopissa teet materiaalitestejä jäällä, jotta ymmärrät, miten jää murtuu eri rakennetyyppejä vasten, ja pääset näkemään, miten eri merituulivoimaloiden rakennetyypit rikkovat jäätä ympärillään pienoismallitesteissä.

Shiver
Photo: Aalto University / Otto Puolakka

Vihreään energiaan pyritään voimakkaasti. Euroopan unionin tavoitteena on lisätä merituulivoiman tuotantoa nykyisestä 12 GW:sta 300 GW:iin vuoteen 2050 mennessä. Suomea ympäröivillä merialueilla on suuret mahdollisuudet tuulienergian hyödyntämiseen, mutta niiden vuotuinen jääpeite aiheuttaa teknisiä haasteita rakenteelliselle turvallisuudelle, minkä vuoksi nämä mahdollisuudet jäävät suurelta osin käyttämättä.

Työpajassa pääset myös vertailemaan kahden eri rakennetyypin jääkuormitustasoja ja opit, miten jäästä aiheutuvia suuria kuormituksia voidaan välttää.

Järjestäjät: Arttu Polojärvi ja Otto Puolakka
Kieli: Bilingual (Suomi ja Englanti)
Sijainti: Aalto Ice and Wave Tank
Klo: 12:55-14:25 (1. ryhmä) ja 14:50-16:20 (2. ryhmä)

Workshoppien osallistujien enimmäismäärä on 20 henkilöä/ryhmä.

Share
URL copied!