Workshopit

Sivutuotteet vihreän teräksen valmistuksessa

Työpajankuvaus

Aihe: Materiaalin rakenteen tuntemus

Työpajassa pääset tutustumaan rakennetutkimuksessa hyödynnettäville mikroskopointimenetelmille tehtävien hienäytteiden valmistukseen sekä tarkastelemaan kuonanäytteitä optisella mikroskoopilla.

Sivutuotteet vihreän teräksen valmistuksessa

Materiaalin rakenteen tuntemus on keskeistä metallurgisessa tutkimuksessa.

Teräs on maailman käytetyimpiä materiaaleja ja erilaisia teräksiä käytetään lukemattomissa käyttökohteissa. Teräksen valmistuksen ympäristökuorman pienentäminen edellyttää valmistusprosessien uudistamista ja kehittämistä. Tämä koskee myös prosessin sivuvirtojen kuten kuonien tuotteistamista kiertotalousajattelun mukaisesti. Jotta kuonia voidaan hyödyntää, on niiden ominaisuuksien vastattava käyttökohteiden (maarakentaminen, sementin raaka-aine, maanparannusaineet, jne.) asettamia vaatimuksia. Ominaisuudet puolestaan riippuvat materiaalin rakenteesta, jota voidaan tarkastella esim. mikroskopian avulla. Kuonatutkimuksessa eri tavoin käsitellyistä ja jäähtyneistä kuonanäytteistä voidaan valmistaa hienäytteitä, joiden avulla näytteiden rakennetta voidaan tarkastella erilaisilla mikroskoopeilla.

Työpajassa tutustutaan hieiden valmistukseen ja tarkasteluun optisella mikroskoopilla. Työpaja koostuu seuraavista vaiheista: 

  1. Tutustuminen aiheeseen
  2. Näytteen valmistus hielaboratoriossa 
  3. Näytteiden tarkasteleminen mikroskoopeilla 

Järjestäjä: Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö, Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Workshopin kieli: Suomi
Klo: 13:00-14:30 tai 14:45-16:15 

Workshoppien osallistujien enimmäismäärä on 5 henkilöä/ryhmä.

Share
URL copied!